Arbeidsdeskundig advies

De Hoop & Partners voor u als werkgever

Wanneer u helderheid wenst over de re-integratiemogelijkheden van uw werknemer in de eigen functie of wilt weten of er intern nog andere geschikte arbeidsmogelijkheden aanwezig zijn, dan geeft een arbeidsdeskundig onderzoek u duidelijkheid.

Duidelijkheid in advies
Wanneer uit het onderzoek vast komt te staan dat er bij de eigen werkgever geen geschikte werkplaats meer aanwezig is, dan wordt onderzocht welke andere duurzame arbeidsmogelijkheden er buiten de werkgever aanwezig zijn en wat er dient te gebeuren om tot een geslaagd resultaat te komen. Dit geeft zowel u als werkgever als de werknemer duidelijkheid over de re-integratiemogelijkheden en hoe de re-integratie verder dient te verlopen. Daarmee worden ook de re-integratie inspanningen tot dan toe getoetst die de Wet Verbetering Poortwachter aan werkgever en werknemer voorschrijft.

Vroegtijdig arbeidsdeskundig onderzoek
Hoe eerder een onderzoek ingezet wordt, hoe sneller er helderheid is over de mogelijkheden en hoe sneller u samen met uw werknemer effectief aan de slag kunt met de re-integratie. Met een dergelijk doelgericht traject wordt, door zowel de werknemer als werkgever, het meeste voordeel behaald. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan ook preventief ingezet worden, bijvoorbeeld bij toenemende beperkingen of frequent (kort) verzuim.

Van Advies tot Realisatie!