Van werk naar werk

Loopt uw medewerker vast in het werk? De Hoop & Partners biedt deskundige coaching en begeleiding van werk naar werk. Onze trajecten zijn maatgebonden, gericht op duurzame terugkeer in werk.

Re-integratie 1e, 2e en 3e spoor
Wanneer re-integratie naar het eigen werk niet vanzelfsprekend of niet meer mogelijk is, begeleiden wij medewerkers terug naar werk. Dit kan het eigen werk zijn (1e spoor re-integratie), ander werk bij een andere werkgever (2e spoor re-integratie) of een combinatie van beiden (gecombineerd re-integratietraject). Ook medewerkers die na twee jaar verzuim een WGA-uitkering ontvangen en nog geen passende werkplek hebben gevonden, begeleiden wij in een 3e spoor re-integratietraject.

Medewerkers leren weer mogelijkheden en doelen ontdekken. Door de juiste ondersteuning wordt de medewerker zich bewust van zijn competenties, krachten, mogelijkheden en beperkingen.Onze begeleiding is erop gericht mensen duurzaam te laten terugkeren in arbeid en hen op de lange termijn zelfredzaam te laten zijn. De competenties en mogelijkheden van de medewerker worden vertaald naar arbeidsmogelijkheden. Vervolgens begeleiden wij de medewerker bij het zoeken naar werk en het solliciteren.

Als er twijfels zijn of een 2e spoor traject zinvol is en kans van slagen heeft, biedt een haalbaarheidsonderzoek duidelijkheid. Het wordt voorafgaand aan een 2e spoortraject ingezet. In dit onderzoek worden de mogelijkheden van de medewerker op de arbeidsmarkt in kaart gebracht. Het resultaat is een concreet en realistisch advies.

De Hoop & Partners heeft up-to-date kennis van de sociale zekerheid en wetgeving rondom verzuim en re-integratie (Wet verbetering poortwachter). Onze trajecten voldoen aan de wettelijke kaders die gesteld worden.

Werkfit
Vanuit een WGA-uitkering of Wajong kan bij het UWV een Werkfit traject aangevraagd worden. De Hoop & Partners voert dit traject voor het UWV uit. Het is bedoeld voor mensen die al langere tijd uit het arbeidsproces zijn en nog niet klaar zijn om te solliciteren. Samen werken we aan nieuw perspectief, hervinden van vertrouwen, inzicht krijgen in de positie op de arbeidsmarkt en vergroten van vaardigheden om te solliciteren.

Loopbaanbegeleiding
Wanneer een medewerker niet meer de gewenste energie uit de eigen functie haalt, bieden wij loopbaanbegeleiding. Onder begeleiding van onze ervaren loopbaancoach krijgt de medewerker zicht op talenten, affiniteiten en ambities. Vanuit de eigen kracht kan de medewerker vervolgstappen zetten in de eigen loopbaan.

Outplacement
Door reorganisatie, een onoplosbaar arbeidsconflict of andere factoren, kan een ontslag onvermijdbaar zijn. In dat geval kan outplacementbegeleiding ingezet worden. Deze begeleiding is erop gericht de medewerker arbeidsperspectief te bieden en te begeleiden naar ander werk.

Letsel
De Hoop & Partners biedt arbeidsdeskundige begeleiding als een medewerker door een ongeval vastloopt in werk. Vragen als ‘hoe kan ik verder in werk?’, ‘wat lukt mij nog wel?’ of ‘kan ik mijn eigen werk nog wel uitvoeren?’ krijgen in deze begeleiding antwoord. Mogelijkheden in werk worden onderzocht en er ontstaat (nieuw) perspectief. Problemen om (weer) duurzaam aan het werk te gaan of te blijven, worden samen opgelost.