Preventie

Preventief inzetten arbeidsdeskundigen = Meedenken over mogelijkheden

Als De Hoop & Partners zijn wij gespecialiseerd in de ondersteuning van werkgevers en werknemers. We zijn er niet alleen op het moment dat er al sprake is van uitval, maar denken ook mee over de mogelijkheden rondom een vroegtijdige of preventieve inzet van arbeidsdeskundigen om uitval te voorkomen. Dit in nauwe samenwerking met werknemer, werkgever en bedrijfsarts. In onze aanpak nemen we alle aspecten mee die kunnen leiden tot uitval, zoals zaken die op het werk of in de privésituatie extra aandacht vragen. Een ‘goed’ gesprek  kan werknemers verder helpen. Vroegtijdige inzet leidt tot :
- Het vergroten van de inzetbaarheid en het welzijn van de werknemer
- Sneller kunnen accepteren van een noodzakelijke aanpassing van werkzaamheden
- Minder verzuim
- Lagere kosten
- Minder instroom in de WIA

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor preventie te bespreken.